ĐƠN GIẢN HƠN! NHANH HƠN! AN TOÀN HƠN!

 • Support online 24/7;
 • Gồm nhiều máy chủ chạy song hành đảm bảo cung cấp dịch vụ ổn định;
 • Sử dụng rất tốt dịch vụ ROUND ROBIN DNS cho các hệ thống LOAD BALANCING.
 • Không hạn chế số lượng Sub-Domains;
 • Không hạn chế số lượng máy chủ E-mail;
 • URL Redirect/URL Frame: Trỏ domain về một website khác;
 • Xác thực tên miền (TXT, SPF);
 • Khai báo NS services.

Reset Password

Login
 • Hãy nhập đúng các thông tin trên;
 • Kiểm tra email để có mật khẩu mới;
 • Đăng nhập vào hệ thống và tiếp tục sử dụng;